PHÒNG ĐƠN 2 NGƯỜI

Phòng An

Phòng An

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 12m2
 • View: Đồi thông
View Room
Phòng Yên

Phòng Yên

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 9m2
 • View: Đồi thông
View Room
Phòng Yêu

Phòng Yêu

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 9m2
 • View: Đồi thông
View Room
Căn phòng mùa Xuân

Căn phòng mùa Xuân

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 10m2
 • View: Đồi thông & View phố
View Room
Căn phòng mùa Đông

Căn phòng mùa Đông

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 10m2
 • View: Đồi thông & View Phố
View Room
Căn phòng mùa Hạ

Căn phòng mùa Hạ

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 10m2
 • View: Đồi thông & View Phố
View Room
Căn phòng mùa Thu

Căn phòng mùa Thu

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 10m2
 • View: Đồi thông & View Phố
View Room
Phòng Bình

Phòng Bình

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 12m2
 • View: Đồi thông
View Room
Phòng Tĩnh

Phòng Tĩnh

 • Loại giường: King size 1m6 - 2 Adults
 • Diện tích: 12m2
 • View: Đồi thông
View Room